18.04.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів ПрАТ «МЕДТЕХНІКА»

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХНІКА»
2. Код за ЄДРПОУ 03568468
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 21-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-8760, 425-8760
5. Електронна поштова адреса gurtovenko.s@luxoptica.com.ua
6. Дата вчинення дії 14.04.2017
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

      У вiдповiдностi до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2017 р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв — 20.04.2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв — виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів — 140827,05 гривень.

Cтрок виплати дивідендів — з 20 квітня 2017 року та закінчити 30 червня 2017 року. Спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.

Повідомлення розміщене у стрічці новин 18.04.2017 р.
Повідомлення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №75 від 20.04.2017р.

Комментарии запрещены.