17.12.2012

Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» повідомляє про рішення, прийняті на позачергових зборах 17.12.2012 р.Вирішили: По першому питанню порядку денного обрати Головою зборів – Терещенко М.А., Секретарем Зборів – Кравчук М.М., обрати лічильну комісію у складі: Дмитренко Т.В., Перун Н.Г.

Вирішили: По другому питанню порядку денного передати на забезпечення виконання кредитних зобов’язань перед банком:

1) в іпотеку — нерухоме майно, належне Товариству на праві приватної власності, яке розташоване в м. Києві

2) погодити передачу в заставу обладнання (офтальмологічного, офісного інвентаря, інструментів та ін.), що належить Товариству на праві власності, (переліченого і підтвердженого балансовою довідкою № б/н від 28.09.2012 р.), на підставі протоколу Наглядової Ради товариства від 24.09.2012 р. за № 24/09/2012 –МТ.

Вирішили: По третьому питанню порядку денного – дозволити генеральному директору Товариства підписувати договори про передачу в іпотеку та / або заставу майна належного Товариству, особисто або через уповноважену ним особу шляхом видачі відповідної довіреності, а також, інші, необхідні та пов’язані з такою передачею майна, документи.

Комментарии запрещены.