29.11.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів 29.11.2012Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» повідомляє про проведення в порядку п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів акціонерів, та їх порядок денний:
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» (далі – Товариство), 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери для участі в позачергових загальних зборах): 17 грудня 2012 року о 15.00, м. Київ, Московський проспект, 21-Б, актова зала (другий поверх).
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: з 14 год.20 хв. до 14 год. 50 хв. 17 грудня 2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів, додатково, довіреність.
4) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань щодо передачі майна, належного Товариству, в іпотеку / заставу банку.
3. Про надання повноважень генеральному директору Товариства підписати договори про передачу в іпотеку / заставу майна, належного Товариству, банку, особисто або через уповноважену ним особу.
тел. для довідок: (044) 425-87-60

Комментарии запрещены.