19.04.2012

Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» повідомляє про рішення, прийняті на загальних зборах 19.04.2012 р.19 квітня 2012 року о 15 год. 00 хв. в м. Києві за адресою: пр Московський,21-Б відбулись загальні збори акціонерів ПРАТ «МЕДТЕХНІКА», надалі – загальні збори.

За результатами проведення загальних зборів були розглянуті усі питання порядку денного, по яким були прийняті наступні рішення:

Питання перше порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийнято рішення: обрати Головою зборів – Терещенко М.А., Секретарем Зборів – Кравчук М.М., обрати лічильну комісію у складі: Карпенко А.О., Дмитренко Т.В., Колесніченко О.О.

Питання друге порядку денного: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на 2012 рік.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на 2012 рік.

Питання третє порядку денного: Звіт Наглядової Ради Товариства.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про виконану роботу у 2011 році.

Питання четверте порядку денного: Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Питання п’яте порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Питання шосте порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Прийнято рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПРАТ «Медтехніка» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, що складає 2121323,91 грн :

— 7,78155 % прибутку (165072 грн.) направити на виплату дивідендів, 16 грн.00 коп — на кожну акцію; чистими на руки — 15 грн 20 коп..;

— 5 % прибутку направити на поповнення резервного фонду Акціонерного Товариства (106066,20 грн.);

— 87,21845 % прибутку направити на розвиток Акціонерного Товариства, згідно з перспективами роботи Акціонерного Товариства у 2012 році, ухваленими Загальними зборами, в сумі 1850185,71 грн.

Виплату дивідендів розпочати в період з 21 травня 2012 року та закінчити 21 серпня 2012 року (виплата дивідендів прив’язана до днів видачі заробітної плати та авансу).

Доручити Голові Наглядової Ради ПРАТ «Медтехніка» здійснювати контроль за порядком розподілення прибутку.

Питання сьоме порядку денного: Припинення повноважень члена Наглядової Ради та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Медтехніка».

Прийнято рішення:

1) обрати нових членів Наглядової ради Товариства (замість вибулих, за власним бажанням згідно поданих заяв про вихід зі складу членів Наглядової Ради)

2) Затвердити новий склад Наглядової Ради Товариства.

 

Комментарии запрещены.